För bostadsrättsföreningar

VAD KAN VI GÖRA FÖR DIG

Bostadsrättsföreningar är en viktig kundkategori för oss. Barakat Bygg AB har utfört många stambyten, ombyggnader och lägenhetsrenoveringar för bostadsrättsföreningar och bostadsföretag. Stambyte är ett ansvarsfullt arbete som ställer särskilt höga krav på planering och utförande. Vi är fullt medvetna om de olägenheter som många människor utsätts för under den tid projektet pågår. Det är därför synnerligen viktigt att arbetet genomförs med minsta möjliga störning för de kvarboende. Organisation, samordning, logistik, samarbete och kommunikation måste fungera väl och de kvarboende måste få löpande information om det pågående arbetet. Provisoriska lösningar måste tillämpas för hygien m.m. Försörjning av kall- och varmvatten, avlopp, värme, el och data måste fungera under entreprenadtiden.

bostadsrättsföreningar

KAN DU VERKLIGEN TACKA NEJ TILL DET HÄR?

Tack vare dessa principer och vår yrkesskicklighet har vi många nöjda kunder bland bostadsrättsföreningar. Vår affärsidé bygger på att bra service och hög arbetskvalitet ger nöjda kunder, vilket i sin tur genererar god image och stärker vårt varumärke. Det är därför Barakat Bygg AB är på ständig uppgång och intar allt starkare position på den lokala byggmarknaden i Stockholm och i närområden.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR, VÅRA TJÄNSTER INOM RENOVERING I STOCKHOLM

Badrumsrenovering - Köksrenovering - Lägenhetsrenovering - Tillbyggnad - Totalrenovering.